Základní informace

Středisko regionálních a správních věd vzniklo jako výzkumná platforma pro oblasti regionální rozvoj, evropská integrace, veřejnáspráva a oblasti související.

Středisko regionálních a správních si klade za cíl poskytovat veřejnému i soukromému sektoru odbornou podporu pro jejich činnost. V současnosti svou podporu poskytuje např. Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, Agentuře pro podporu podnikání a investic CzechInvest či společnosti MasterCard.

Středisko regionálních a správních věd spolupracuje s řadou renomovaných organizací, jako jsou například Sdružení pro zahraničních investice (AFI) či CzechTop100.

Středisko regionálních a správních věd si klade za cíl udržet si pozici klíčového odborného akademického pracoviště pro oblast investic a veřejné investiční podpory. Aktivně rozvíjí výzkum v oblasti regionální dopravy a využití nových platebních prostředků.

Středisko regionálních správních věd v sobě integruje odborníky z různých oborů. Vedle zkušených pracovníku dává příležitost studentům doktorských studijních programů zapojit se do vysoce odborných aktivit.