Termíny

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Středisko regionálních a správních věd vzniklo jako výzkumná platforma pro oblasti regionální rozvoj, evropská integrace, veřejná správa a oblasti související.
Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 546

Partnerská instituce

Limity pro investice ČR

Středisko regionálních a správních věd se v roce 2016 podílí na řešení projektu Limity pro investice v ČR. Vedoucím partnerem projektu je Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zpracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice formou hledání limitů, které mají vliv na investiční pobídky, respektive umístění investice v území. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je analýza klíčových právních předpisů a klíčových řídících dokumentů, detekce limitů ovlivňující investiční prostředí a návrh metodiky, jak limity pro investice systematicky odbourávat. Zadavatel: Technologická agentura ČR / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR madarsko-md Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.