1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Milan Damborský, Ph.D. zvolen členem řídícího výboru slovensko-české sekce ERSA

Související stránky

Ing. Milan Damborský, Ph.D. byl zvolen 22. března členem řídícího výboru slovensko-české sekce European Regional Science Association, která funguje pod názvem "SPOLOČNOSŤ PRE REGIONÁLNU VEDU A POLITIKU". Tato společnost sdružuje pracovníky, praktiky, studenty a příznivce v oblasti regionálního rozvoje. Více info o společnosti na www.ersa.sk. Předsedou společnosti byl zvolen Ing. Miroslav Šipikal, Ph.D. z Národohospodářské fakulty Ekonomické university v Bratislavě.