1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

Hledat
Pokročilé hledání
„Konkurenceschopnost a kohezní politika“ – březnový seminář konaný ve Velkých Bílovicích

Související stránky

Dne 2. a 3. března se konal seminář s mezinárodní účastí na téma „Konkurenceschopnost a kohezní politika“ ve Velkých Bílovicích.

Seminář pořádali: Ministerstvo pro místní rozvoj a Středisko regionálních a správních věd VŠE ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Program semináře 2. března 2012:

1. blok: 14:00 – 16:00

Konkurenceschopnost regionů

Prof. Ing. Milan Buček, DrSc. (Ekonomická univerzita, Bratislava)

Koncept kreativní ekonomiky a jeho význam pro konkurenceschopnost regionů a měst

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. (Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem)

Regionální konkurenceschopnost: teoretické koncepty, case study

Ing. Milan Damborský, Ph.D. (VŠE, Praha)

Konkurenceschopnost regionů v EU

RNDr. Jana Kouřilová, PhD., Ing. Nikola Krejčová (VŠE, Praha)

Konkurenceschopnost regionů v EU - případové studie nejlepších a nejhorších regionů

  

Přestávka 16:00 - 16:30

2. blok: 16:30 – 18:00

Kohezní politika – budoucnost, podpora konkurenceschopnosti regionů

Ing. Vít Šumpela, Mgr. Tomáš Novotný (Ministerstvo pro místní rozvoj)

Věcný pokrok realizace NSRR v České republice

Ing. Marián Piecha, Ph.D. (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky v rámci podpory podnikání

 

Program semináře 3. března 2012:

3. blok: 10:00 – 12:00

diskuse a formulace závěrů

Ke stažení:

Prezentace Ing. Milana Damborského, Ph.D. Hodnocení konkurenceschopnosti regionů EU

Prezentace Ing. Mariána Piechy, Ph.D. - Konkurenceschopnost ČR

Prezentace Prof. RNDr. René Wokouna, CSc. - Regionální konkurenceschopnost

Prezentace RNDr. Jany Kouřilové, PhD. a Ing. Nikoly Krejčové: Konkurenceschopnost regionů v EU: Případové studie nejlepších a nejhorších regionů onů v EU

Pozvánka na seminář s programem

 

Fotogalerie: