Teorie a praxe investičních procesu

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na seminář

„Teorie a praxe investičních procesu“,

který se koná v pátek 16. května od 9 do 12 hod. v zasedací místnosti Střediska regionálních a správních věd NF VŠE v Praze (místnost č. 35 NB).

Program semináře:

1.Investice a investiční pobídky v ČR

Ing. Milan Damborský, Ph.D.

2. Problematika střetů zajmu územního plánovaní na příkladu rozvoje průmyslových zón

Ing. Jan Hana

3. Investiční prostředí v ČR

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM

4. Finanční nástroje na podporu podnikání v České republice se zaměřením na rizikový kapitál

Ing. Ondřej Ptáček

Svou účast prosím ohlaste na email:

Milan.Damborsky@vse.cz

Na semináři budou prezentovány výsledky projektu „Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů“ podpořeného Technologickou agenturou ČR.

pozvanka-patek


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague