Realizované projekty

Klíčové vědecké projekty

Limity pro investice v ČR (2016)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Cílem výzkumu v rámci projektu je připravit systematicky zpracovaný návrh vedoucí ke zlepšení investičního prostředí v České republice formou hledání limitů, které mají vliv na investiční pobídky, respektive umístění investice v území. Prostředkem k dosažení tohoto cíle je analýza klíčových právních předpisů a klíčových řídících dokumentů, detekce limitů ovlivňující investiční prostředí a návrh metodiky, jak limity pro investice systematicky odbourávat.

Zadavatel: Technologická agentura ČR / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů (2012 - 2013)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Projekt Vysoké školy ekonomické v Praze financovaný v rámci programu Omega TA ČR se zaměřoval na analýzu systému investičních pobídek v ČR, jejich historii i současnost, komparaci se zahraničím a konfrontaci s ekonomickou teorií, bylo dosaženo 8 výsledků H-neleg a 1 výsledek ve formě H-leg. Výsledky byly přímo implementovány do legislativy vztahující se k investičním pobídkám. Smluvními uživateli výsledků jsou např. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Sdružení pro zahraniční investice a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zadavatel: Technologická agentura ČR / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

MasterCard česká centra rozvoje (2007 – 2014)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Smluvní výzkum financovaný soukromou společností se zaměřuje na manažerskou a PR podporu nových produktů.

Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie (2009 - 2011)

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Projekt Grantové agentury ČR se zaměřil na vyhodnocení postavení regionů ČR z hlediska jejich konkurenceschopnosti a hledání faktorů determinující jejich postavení.

Factors Influencing Investment Attractiveness of Regions (2008 - 2009)

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Mezinárodní výzkumný projekt VŠE v Praze a University of Ljubjana se zaměřil na identifikaci klíčových faktorů investiční atraktivnosti regionů.

Nástroje pro ovlivnění lokalizace přímých zahraničních investic (2008 - 2009)

Vedoucí projektu: Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

Mezinárodní projekt VŠE v Praze a Ekonomické univerzity v Bratislavě se zaměřil na uplatnění nástrojů veřejné správy pro zvýšení investiční atraktivnosti regionů.

 

Další odborné projekty

Zhodnocení pozice hutního průmyslu v České republice (2015)

Vedoucí projektu,

Zadavatel: Hutnictví železa, a.s.

Dopadová studie rozšíření průmyslové zóny Kvasiny na Královéhradecký kraj (2014)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: agentura CzechInvest a Královéhradecký kraj

Zhodnocení navrhovaných parametrů zákona o investičních pobídkách pro účely RIA (2014)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Vliv velkých firem na ekonomiku České republiky (2013)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vliv velkých firem na ekonomiku ČR: případová studie Škoda Auto, a.s. (2013)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: Škoda Auto, a.s.

Analýza navrhované novely zákona o investičních pobídkách (2011)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: agentura: CzechInvest

Analýza efektivity průmyslových zón odborný garant a koordinátor projektu (2010)

Vedoucí projektu: Ing. Milan Damborský, Ph.D.

Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague