Základní info

Projekt se zaměřuje na vytvoření návrhu optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejích regionů.

Hlavním cílem projektu je vytvořit návrh optimalizace veřejné podpory investic (investičních pobídek) pro realizaci veřejným sektorem v ČR, který bude implementován na centrální, regionální a místní úrovni, kdy na jedné straně straně existují značná rozpočtová omezení veřejného sektoru a na druhé straně existuje potřeba podpořit investiční atraktivnost ČR zejména v kontexu střední Evropy.

Jedná se o komplexně pojatý projekt vytvořený na základě poptávky veřejného sektoru (statní správy i samosprávy). Projekt prostřednictvím zefektivnění veřejných intervencí přispěje k růstu konkurenceschonosti ekonomiky ČR v evropském i globálním kontextu.

Projekt navazuje na výsledky základního výzkumu, který realizoval řešitelským tým v několika minulých letech. Pro řešení projektu je zajištěna dostatečná datová základy vytvořená na základě již realizovaných empirických šetření.

Výsledkem projektu bude legislativní návrh zákona o investičních pobídkách. Dále budou dále implementovány do klíčových dokumentů strategického rozvoje realizované na úrovni krajů a měst.

Na řešení projektu se budou podílet experti v oborů ekonomie, geografie a regionální rozvoj.

Projekt je podpořen Technologickou agenturou ČR.

Odpovědným řešitelem projektu je Ing. Milan Damborský, Ph.D.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague