Publikační výstupy projektu

Dílčí výsledky řešení projektu byly publikovány v odborném tisku a prezentovány na mezinárodních konferencích a seminářích.

Při řešení projektu se členové řešitelského týmu rovněž zabývali některými specifickými avšak důležitými souvislostmi a záležitostmi, které se vztahují k regionální konkurenceschopnosti a ovlivňují ji (vztahy město-venkov, demografické charakteristiky, lokalizační faktory, rozvoj institucí terciárního vzdělávání apod.); v některých případech autoři spolupracovali také se zahraničními kolegy. Výstupy z těchto dílčích výzkumů také byly publikovány.

Seznam publikací k projektu:

 1. WOKOUN, René, DAMBORSKÝ, Milan, ŘÍHOVÁ, Gabriela, BENKOVÁ, Ľubomíra, BROWN, Lenka, JÍLEK, Petr, KOUŘILOVÁ, Jana, KREJČOVÁ, Nikola, POVA, Patrik, PĚLUCHA, Martin, ŠKORŇA, David, TOMEŠOVÁ, Jana (ed.). Konkurenceschopnost regionů v rámci ČR a EU. Praha 01.02.2010. Praha : Oeconomica, 2010. 100 s. ISBN 978-80-245-1746-9.
 2. WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana. Changes in the Competitiveness of the Czech Regions. Pécs 07.10.2010 – 09.10.2010. In: MÁRTA, Bakucz, CHADWICK, Clifford Sheperd (ed.). ÉVKONYV 2010. Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2010, s. 237–249. ISSN 1588-5348.
 3. DAMBORSKÝ, Milan, DOBRÁ, Soňa. Regionální rozložení německých a rakouských přímých zahraničních investic v České republice s důrazem na zpracovatelský průmysl. Regionální studia, 2011, č. 1, s. 17–30. ISSN 1803-1471.
 4. WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana, PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor. Prospective Future Trends in Urban-Rural Relationships within Territorial Agenda of the EU: A critical Analysis of Implementation with a Special Focus on the Example of the Czech Republic. European Planning Studies, 2010, roč. 18, č. 11, s. 1881–1896. ISSN 0965-4313.
 5. BOGATAJ, Marija, DAMBORSKÝ, Milan, VIDUČIČ, Vinko. Pristupačnost kao čimbenik utjecaja na atraktivnost investiranja u pojedina EU područja. SUVREMENI PROMET, 2010, roč. 30, č. 1–6, s. 380–387. ISSN 0351-1898.
 6. VLČKOVÁ, Viera, KOUŘILOVÁ, Jana. Vývoj vysokého školství na území České a Slovenské republiky. Regionální studia, 2010, č. 2, s. 34–45. ISSN 1803-1471.
 7. WOKOUN, René, KOUŘILOVÁ, Jana. Konkurenceschopnost regionů cestovního ruchu v ČR. Pavlov 09.09.2010 – 10.09.2010. In: HOLEŠINSKÁ, Andrea (ed.). 1. mezinárodní kolokvium o cestovním ruchu [CD-ROM]. Brno : muni PRESS, 2010, s. 251–267. ISBN 978-80-210-5372-4.
 8. WOKOUN, René. Teoretické a metodologické přístupy k výzkumu regionální konkurenceschopnosti. Ostrava 31.08.2010 – 03.09.2010. In: Geografie pro život ve 21. století. [online] Ostrava : Ostravská univerzita, 2010, s. 561–565. ISBN 978-80-7368-903-2. URL: http://konference.osu.cz/cgsostrava2010/14_41_sbornik-prispevku-z-xxii-sjezdu-ceske-geograficke-spolecnosti.html.
 9. WOKOUN, René. Teoretické a metodologické přístupy k výzkumu regionální konkurenceschopnosti. Regionální studia, 2010, č. 2, s. 2–7. ISSN 1803-1471.
 10. POVA, Patrik. Index RTSN – Regional Transport Service Needs. Perner's Contacts, 2010, roč. V, č. IV, s. 216–224. ISSN 1801-674X. DAMBORSKÝ, Milan, WOKOUN, René. Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR. E+M. Ekonomie a Management [online], 2010, roč. XIII, č. 2, s. 32–43. ISSN 1212-3609. URL: http://www.ekonomie-management.cz/index.php?model=homepage&id=175.
 11. SHUTT, John, KOUTSOUKOS, Stratis, PĚLUCHA, Martin. The Czech Republic's Structural Funds 2007 – 2013: Critical Issues for Regional Regeneration. In: DIAMOND, John, LIDDLE, Joyce, SOUTHERN, Alan, OSEI <EDS.>, Philip. Urban Regeneration Management. New York : Routledge, 2010, s. 190–204. 310 s. ISBN 978-0-415-45193-2.
 12. WOKOUN, René. Regional Competitivenes and Regional Development Factors. Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae Ružomberok, 2009, roč. IX, č. 4/B, s. 140–148. ISSN 1335-9185.
 13. KOUŘILOVÁ, Jana, ROUSOVÁ, Ilona. Regionální diferenciace sňatečnosti, rozvodovosti a porodnosti v České republice. Regionální studia, 2009, č. 2, s. 21–30. ISSN 1803-1471.
 14. KOUŘILOVÁ, Jana. Vývoj vysokých škol v ČR po r. 1998 a jejich regionální dostupnost. Bratislava 26.11.2009. In: ŽÁRSKA, Elena, VLČKOVÁ, Viera, ČERNĚNKO, Tomáš (ed.). Regionálna a miestna verejná správa v znalostnej ekonomike [CD-ROM]. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2009, s. X–1-X-12. ISBN 978-80-225-2844-3.
 15. KOUŘILOVÁ, Jana. The Education of Inhabitants in Czech Regions as a Factor Signifying Their Competitiveness. Košice 07.10.2009 – 09.10.2009. In: BUČEK, Milan, CAPELLO, Roberta, HUDEC, Oto, NIJKAMP, Peter (ed.). 3rd Central European Conference in Regional Science [CD-ROM]. Košice : Technical University of Košice, 2009, s. 491–510. ISBN 978-80-553-0329-1.
 16. WOKOUN, René. Evaluation of Programming Documents and Policies. Bořetice 17.06.2009 – 19.06.2009. In: KLÍMOVÁ, Viktorie (ed.). XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 53–57. ISBN 978-80-210-4883-6.
 17. DAMBORSKÝ, Milan, ŘÍHOVÁ, Gabriela. Investment attractiveness of the Czech Republic regions in a period of economic crisis. Košice 07.10.2009 – 09.10.2009. In: BUČEK, Milan, CAPELLO, Roberta, HUDEC, Oto, NIJKAMP, Peter (ed.). 3rd Central European Conference in Regional Science [CD-ROM]. Košice : Technical University of Košice, 2009, s. 956–967. ISBN 978-80-553-0329-1.
 18. WOKOUN, René. Regional Competitiveness and Regional Development Factors in the Czech Republic. Košice 07.10.2009 – 09.10.2009. In: BUČEK, Milan, CAPELLO, Roberta, HUDEC, Oto, NIJKAMP, Peter (ed.). 3rd Central European Conference in Regional Science [CD-ROM]. Košice : Technical University of Košice, 2009, s. 898–905. ISBN 978-80-553-0329-1.
 19. KOUŘILOVÁ, Jana. Education of inhabitants in Czech regions as a factor of their competitiveness. Košice 07.09.2009 – 09.09.2009. In: Book of Abstracts – 3rd Central European Conference in Regional Science. Košice : Technical University of Košice, 2009, s. 53–54. ISBN 978-80-553-0255-3.
 20. KOROMPAI, Attila, PĚLUCHA, Martin, SIRAK, Martin. Regional Leadership in Central Europe. Regions – The Newsletter of the Regional Studies Association, 2009, č. 275, s. 13–15. ISSN 1367-3882.
 21. BROWN, Lenka. European Social Fund Management and its Contribution to regional Development. Brno 21.01.2009 – 22.01.2009. In: ČERVINEK, Petr (ed.). New Economic Challenges. Brno : Masaryk University, 2009, s. 148–152. ISBN 978-80-210-4815-7.
 22. BROWN, Lenka. Monitorování Evropského sociálního fondu v programovém období 2007-2013 v České republice. Praha 10.02.2009. In: Think Together 2009 [CD-ROM]. Praha : ČZU, 2009. 6 s. ISBN 978-80-213-1906-6.
 23. BROWN, Lenka. Monitorovací indikátory Evropského sociálního fondu v ČR v novém programovém období 2007-2013. Bořetice 17.06.2009 – 19.06.2009. In: KLÍMOVÁ, Viktorie (ed.). XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 41–45. ISBN 978-80-210-4883-6.
 24. WOKOUN, René. Regional Competitiveness in the Czech Republic. Bořetice 17.06.2009 – 19.06.2009. In: KLÍMOVÁ, Viktorie (ed.). XII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 17–24. ISBN 978-80-210-4883-6.
 25. PĚLUCHA, Martin. A Regional Dimension of the Financial Crisis: Impacts on the Czech Economy. Regions – The Newsletter of the Regional Studies Association, 2009, č. 273, s. 5. ISSN 1367-3882.
 26. DAMBORSKÝ, Milan. Aktuální otázky kohezní politiky. Velké Bílovice 19.05.2011 – 20.05.2011. Celostátní workshop (Účastníků: 25, z toho zahraničních: 0).

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague