Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Hledat
Pokročilé hledání
Cíl projektu

Cílem projektu Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie je analýza, hodnocení a modelování konkurenceschopnosti regionů v rámci ČR a EU pomocí stávajících statistických dat charakterizujících socioekonomické prostředí regionů České republiky (na úrovni krajů – NUTS 3) a vybraných srovnatelných regionů v EU (na úrovni NUTS 2). Projekt navazuje na dříve řešené úkoly na pracovišti řešitelského týmu.