1.7.2017 - 31.8.2017 - Hlavní prázdniny

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Cíl projektu

Cílem projektu Konkurenceschopnost regionů v rámci České republiky a Evropské unie je analýza, hodnocení a modelování konkurenceschopnosti regionů v rámci ČR a EU pomocí stávajících statistických dat charakterizujících socioekonomické prostředí regionů České republiky (na úrovni krajů – NUTS 3) a vybraných srovnatelných regionů v EU (na úrovni NUTS 2). Projekt navazuje na dříve řešené úkoly na pracovišti řešitelského týmu.