Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Odborný tým

Prof. RNDr. René Wokoun, CSc.

ředitel Střediska regionálních a správních

René  Wokoun je profesorem Vysoké školy ekonomické v oboru Hospodářská politika (2008). Ve vědecké a odborné činnosti se dlouhodobě orientuje na témata z regionálního rozvoje, regionální politiky, Evropské unie, hodnocení programových dokumentů EU. Byl odborným garantem a vedoucím řešitelských týmů při zpracování strategických rozvojových dokumentů ČR i ve vazbě na využívání prostředků ze strukturálních fondů EU (NRP, NSRR). Aktuálně působí jako rektor Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Kontakt: wokoun@vse.cz

 

Ing. Milan Damborský, Ph.D. 

statutární zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost, pověřen řízením Střediska regionálních a správních věd

Milan Damborský je v rámci Střediska regionálních a správních věd zodpovědný za realizaci výzkumných a odborných projektů. Specializuje na problematiku investiční atraktivnosti a regionální konkurenceschopnosti v její ekonomické, sociální i environmentální dimenzi. Mimo jiné se podílel na přípravě nového zákona o investičních pobídkách. Realizoval několik výzkumných projektů a přednášek v rámci Střední Evropy, Pobaltí i Latinské Ameriky. Je šéfredaktorem vědeckého časopisu Regionální studia.

Pozice: zástupce ředitele pro vědeckou a projektovou činnost

Kontakt: milan.damborsky@vse.cz

RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D.

zástupce ředitele

Jana Kouřilová, absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity J.E.Purkyně v Brně (nyní Masarykova univerzita), působí na Vysoké škole ekonomické od roku 1996. Podílela se na všech projektech řešených Střediskem regionálních a správních věd, včetně zpracování základních koncepčních dokumentů regionální politiky a dokumentů na využívání prostředků ze strukturálních fondů a jejich evaluace. Její výzkumné zájmy směřují do oblasti problematiky regionálního rozvoje lidských zdrojů, sociální problematiky na regionální úrovni, regionální politiky ČR a EU, programů rozvoje regionů, měst a obcí, evaluace programů a do oblasti cestovního ruchu.

Ing. Táňa Hornychová

Taťána Hornychová je absolventkou magisterského studijního programu Regionalistika a veřejná správa na Vysoké škole ekonomické v Praze a v současnosti studentkou doktorského programu Regionalistika – veřejná správa na téže vysoké škole. Věnuje se zejména problematice přímých zahraničních investic.

Ing. Nikola Krejčová

Nikola Krejčová se věnuje problematice komerční suburbanizace a dalším souvisejícím tématům, zejména regionální konkurenceschopnosti a přímým zahraničním investicím. Podílela se na přípravě nového zákona o investičních pobídkách. Spolupracovala na přípravě a realizaci výzkumných projektů v rámci GAČR a TAČR. Je hlavním řešitelem dvou výzkumných projektů v oblasti komerční suburbanizace. Podílela se na přípravě Společného regionálního operačního programu na MMR ČR a jeho projednávání s Evropskou komisí pro programové období 2004-2006. Aktivně se jako zástupce MMR účastnila celé řady mezinárodních konferencí v ČR a zahraničí, byla členkou expertní komise OECD pro regionální rozvoj.

Bc. Jaroslav Paznocht

Jaroslav Paznocht je studentem oboru Regionální studia. Aktuálně je starostou obce Středokluky.

Ing. Andrej Hoffman

Andrej Hoffman studuje doktorský studijní program Finance. Při své práci se zaměřuje na dopravu v regionech, její organizaci, financování, efektivitu a využití moderních platebníchprostředků. Aktivně sleduje dění na Balkáně a v zemích jihovýchodní Evropy.