Přednáška pro rumunské zástupce veřejné správy

Ing. Jana Tomešová a Ing. Petr Kolařík se zapojili do 3-denního výukového bloku pro rumunské zástupce veřejných institucí, který se konal ve dnech 6.-8.12. 2011.  Na akci, kterou zajišťuje rumunská společnost OK Service Corporation ve spolupráci s VŠE, přednášeli naši pracovníci v rámci druhého dne téma Funds Financial management administrated by public institutions, kde se zaměřili na téma rozpočtu EU a jeho vztah k rozpočtu ČR, dále byla také přednesena problematika realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v České republice.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague