Role mezibankovního poplatku ve čtyřstranném platebním systému

Studie zaměřující na zhodnocení dopadů regulace mezibankovních poplatků byla zpracována Střediskem regionálních a správních věd při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pod vedením Ing. Milana Damborského, Ph.D.  Mezi hlavní poznatky studie patří:

Celý text lze nalézt na http://srsv.vse.cz/?attachment_id=2328.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague