Termíny

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Role mezibankovního poplatku ve čtyřstranném platebním systému

Související stránky

Studie zaměřující na zhodnocení dopadů regulace mezibankovních poplatků byla zpracována Střediskem regionálních a správních věd při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze pod vedením Ing. Milana Damborského, Ph.D.  Mezi hlavní poznatky studie patří:

  • Česká republika patří mezi nejdynamičtěji se rozvíjející trhy bezhotovostních plateb. Současný stav umožňuje, aby se ČR v budoucnu zařadila mezi nejrozvinutější trhy v EU v této oblasti.
  • Regulace mezibankovního poplatku fakticky zastaví rozvoj trhu a znevýhodní tak Českou republiku v komparaci s dalšími evropskými státy, kde situace na trhu umožňuje realizovat úspory z rozsahu bez dodatečných nákladů.
  • Regulace mezibankovního poplatku vede k útlumu elektronizace plateb a platebních inovací.
  • Regulace mezibankovního poplatku sice v krátkém období sníží náklady obchodníkům, ale v delším časové horizontu zpomalí rozvoj trhu a v konečném důsledku tak povede ke zvýšení cen platebních služeb pro koncové spotřebitele.
  • Regulace mezibankovního poplatku povede k umělému narušení současného tržního prostředí bez znatelných výhod pro zainteresované strany.
  • Zkušenosti napříč Evropskou unií ukazují, že rozvoj bezhotovostních plateb vede přirozeně ke snížení mezibankovního poplatku bez umělých regulatorních zásahů.
Celý text lze nalézt na http://srsv.vse.cz/?attachment_id=2328.