Milan Damborský (CV)

 Ing. Milan Damborský, Ph.D. Revoluční 829, Velké Bílovice, 691 02, Czech Republic

Date of birth 22/06/1980 | Nationality Czech

+ 420 545 136 333     + 420 777 565 599
milan.damborsky@gmail.cz
WORK EXPERIENCE
06/2015 – Present

 

Assistant ProfessorMendel University in Brno

Department of Regional Development and Public Sector

Lecturer of the courses:

Investment attractiveness of regions: theory and practice

Programmes and Strategy of Regional Development

02/2008 – Present Research and Development Manager, Deputy Director

University of Economics, Prague

Centre for Regional and Administrative Sciences

From 6/2011 Deputy Director (Agenda: Project manager, HR, Financial management), part-time job

Lecturer of the courses

Theory and Practice of Investment Process

Economic Geography of Balkans

10/2007 – 06/2013  Assistant Professor

University of Economics, Prague

Department of Regional Studies

01/2004 – 02/2008 Expert, Deputy Director 

Ministry of Regional Development of the Czech Republic

From 6/2007 Deputy Director

Agenda: Research and development, Strategic planning and management, Modern methods of public management (BSC, CAF), Regional development policy

 Visiting Lecturer  The Antalll Jozef Summer School (2013, 2014)Department of Regional Development and Public Administration, University of Economics (2013)

Universidad Nacional Del Chaco Austral (2011)

Institute of National and Regional Economy, Riga Technical University (2011)

Department of Mathematics and Operation Research, University of Ljubljana (2009)

 EDUCATION AND TRAINING
 09/2005 – 06/2010  PhD degree

University of Economics, Prague

Regional Science and Public Administration

PhD thesis: Localization of Enterprise Activities

 09/1998 – 06/2003

 

 

 Master´s degree

Faculty of Economics and Administration, Masaryk University in Brno

Regional Development and Administration

Trainee Institute of Geography and Spatial Planning, Polish Academy of Science, Warsaw  (02/2006–05/2006)

Institute of Public Administration, Dublin (02/2005-03/2005)

 

 

PERSONAL SKILLS

 

Mother tongue Czech
Other language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING
Listening Reading Spoken interaction Spoken production
English B1 B1 B1 B1 B1
German A2 A2 A1 A2 A1
Polish A2 A2
Slovak C2 C2 C2 C2 B1
Levels: A1/A2: Basic user - B1/B2: Independent user - C1/C2: Proficient user

Common European Framework of Reference for Languages

 

Communication skills Experienced in media (TV, radio, newspaper) and presentation on international level (conferences)

 

Organisational / managerial skills Experienced in leadership and management of international projects

 

Job-related skills Experience with management of cooperation with business and academic institutions (e.g.   MasterCard, Škoda Auto company)

 

Computer skills  Good command of Microsoft Office™ tools

 

Driving licence Driving licence category B

 

Key Research Projects
Limits for investments in the Czech Republic (2016)

head of research team

The Technology Agency of the Czech Republic

 

Optimisation of the Investment Incentives System to Increase the Competitiveness of the Czech Republic and its Regions (2012 - 2013)

head of research team

The Technology Agency of the Czech Republic

 

MasterCard Czech Centres of Commerce (2009 - 2014)

head of research team

 

Competitiveness of the Regions in the Czech Republic and EU (2009 - 2011)

member of research team (coordinator)

The Grant Agency of the Czech Republic

 

International projects

Factors Influencing Investment Attractiveness of Regions (2008 - 2009)

member of research team

joint project of University of Economics, Prague and University of Ljubljana

 

Instruments for Influence of Foreign Direct Investment Location (2008 - 2009)

member of research team

joint project of University of Economics, Prague and University of Economics, Bratislava

 

Other projects

Evaluation of New Parameters of Incentives Act (Regulatory Impact Assessment, 2014)

head of team

Ministry of Industry and Trade of the Czech Republic

 

The Impact of Large Enterprises on the Economy of the Czech Republic (2013)

head of team

Confederation of Industry of the Czech Republic

 

The Impact of Large Enterprises on the Economy of the Czech Republic: case study Škoda Auto (2013)

head of team

Škoda Auto

 

Measuring the Impact of  University Business Cooperation (2013)

head of team

Cardiff University

 

Role of an Interchange Fee in Quadrilateral Payment System (2013)

head of team

MasterCard Europe

 

Evalutation of the Strategic Industrial Zone Holešov (2012)

head of team

Zlínský region

 

Analysis of Industrial Zones Support Effectiveness (2010 – 2011)

member of team

CzechInvest

Memberships

References

The Regional Science Association International (member)

The European Regional Science Association (member of the Slovak-Czech board)

 

 

Papers in journal of Thomson Reuters database  M. Damborský, R. Wokoun, N. Krejčová, „The Effectiveness of Industial Zones Support in the Czech Republic,“ Ekonomie a Management, vol. XVI, no. 4, pp. 104 - 117, 2013.

M. Damborský, R. Wokoun, „Lokalizační faktory malého a středního podnikání v podmínkách ekonomiky ČR,“ Ekonomie a Management, vol. XIII, no. 2, pp. 32 - 43, 2010.

Paper in  proceedings of Thomson Reuters database M. Damborský, G. Říhová, „Investment attractiveness of the Czech Republic regions in a period of economic crisis,“in 3rd Central European Conference in Regional Science, Košice, 2009.
Monographies M. Damborský, A. Hoffman, Kirchrathová, J. Paznocht, P. Velikovská, Regionální veřejná doprava v České republice, Brno, Česká republika: Pavel Křepela, 2013, p. 131

M. Damborský, T. Hornychová, V. Janković, J. Lattová, D. Sládeček, Obnovitelné zdroje energie v místním rozvoji, Brno, Česká republika: Pavel Křepela, 2013, p. 245.

R. Wokoun, N. Krejčová, J. Kouřilová, M. Damborský, M. Pělucha, Konkurenceschopnost regionů Evropské unie a České republiky, Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2012, p. 123.

R. Wokoun, J. Tvrdoň, M. Damborský a a kol., Přímé zahraniční investice a regionální rozvoj, Praha, Česká republika: Oeconomica, 2010.

Chapters in monographies M. Damborský, „Důsledky vstupu České republiky do EU na prostorovou ekonomiku,“ In: Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Praha, Česká republika: Linde Praha, 2008, pp. 97 - 100.

M. Damborský, „Ekonomika - svět, OECD, Evropa, střední Evropa,“ In: Ekonomika v prostoru - svět, střední Evropa, EU, OECD, ČR, Praha, Česká republika: Linde Praha, 2008, pp. 11 - 25.

M. Damborský, „Ekonomie,“ In: Regionální rozvoj - vychodiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování, Praha, Linde Praha, 2008, pp. 44 - 53.

M. Damborský, „Prostorový rozvoj,“ In: Regionální rozvoj - východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování, Praha, Linde Praha, 2008, pp. 11 - 20.

M. Damborský, „Lokalizace ekonomických aktivit,“ In: Budování konkurenceschopnosti měst a regionů v teorii a praxi, Plzeň, Česká republika: Západočeská univerzita v Plzni, 2007, pp. 21 - 34.

M. Damborský, „Nástroje regionální politiky v teoriích regionálnío rozvoje,“ In: Management regionální politiky a reforma veřejné správy, Praha, Česká republika: Linde Praha, 2006, pp. 21 - 28.

Paper in  proceedings T. Hornychová, M. Damborský, „Investment Incentives and Relocation Tendencies of Large Enterprises in the Czech Republic,“ 10th International Academic Conference, Vienna, 2014.

T. Hornychová, M. Damborský, „The impact of Large Enterprises on the Economy of the Czech Republic,“  7th International Academic Conference, Prague, 2013.

T. Hornychová, M. Damborský, J. Kouřilová, N. Krejčová, „Socioeconomic development of regions and regional centers of the Czech Republic,“ 6th International Academic Conference, Bergen, 2013.

M. Damborský, G. Říhová, „Direct Foreign Investment in the Czech Republic,“ v Infusing Research and Knowledge in South-East Europe, Thessaloniki, 2009.

M. Damborský, M. Jetmar, „Location Decision-making of the Firms as Dynamic Process,“ Regions: The Dilemmas of Integration and Competition, Seaford, 2008.

M. Damborský, „Location and Spatial Development,“2nd Central European Conference in Regional Science, Nový Smokovec, 2007.

M. Damborský, „Prostorový rozvoj a prostorové plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace,“ IX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, Lednice, 2006.

M. Damborský, „Vztah regionálního rozvoje k ekonomii,“ Sborník ze závěrečného semináře k metodám regionálního rozvoje, Velké Bílovice, 2006.

M. Damborský, „Vztahy regionální politiky, územního plánování, regionálního, územního a prostorového rozvoje,“ v Prostorový rozvoj a plánování jako společné téma regionální politiky, územního plánování a evropské integrace, Praha, 2006.

M. Damborský, „Veřejná politika k brownfields,“ České podnikatelství v evropském prostoru 2005 se zaměřením na revitalizaci brownfields (neprůmyslových deprimujících zón), Liberec, 2005.

Papers in journal

 

M. Damborský, „Ekonomická síla center rozhoduje,“ Moderní obec, roč. XIII, č. 3, 2007.

M. Damborský, „Koordinace regionální politiky v České republice,“ Veřejná správa, roč. IIXX, č. 19, pp. 7 - 8, 2007.

M. Damborský, „O regionální politice a územním plánování,“ Urbanismus a územní rozvoj, roč. X, č. 4, pp. 33 - 38.

M. Damborský, „Příští projekty regionálního rozvoje získaly strategickou orientaci,“ Moderní obec, roč. XII, č. 10, pp. 30, 2006.

Studies M. Damborský, T. Hornychová: Dopadová studie rozšíření průmyslové zóny Kvasiny na Královéhradecký kraj, 2014, Královéhradecký kraj, p. 40

M. Damborský, T. Hornychová: Zhodnocení navrhovaných parametrů zákna o investičních pobídkách pro účely RIA, 2013, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, p. 60

M. Damborský, R. Wokoun, J. Kouřilová, T. Hornychová, J. Paznocht, T. Prokešová a P. Petková: Socioekonomický vývoj krajů, veřejné finance a místní poplatky, MasterCard, 2013, p. 55

M. Damborský, T. Hornychová: Vliv velkých firem na ekonomiku ČR: případová studie Škoda Auto, a.s., Škoda Auto, a.s., 2013, p. 50

M. Damborský, T. Hornychová, J. Kouřilová: Measuring the impact of University Business Cooperation, Cardiff University / Evropská komise, 2013, p. 25

M. Damborský, T. Hornychová: A Role of an Interchange Fee in Quadrilateral Payment System, MasterCard Europe, 2013, p. 60

M. Damborský: Strategická průmyslová zóna Holešov, Zlínský kraj, 2012, p. 45

R. Wokoun, M. Damborský, J. Kouřilová, M. Pělucha, P. Procházka, G. Říhová: Analýzy navrhované novely zákona o investičních pobídkách, Ministestvo průmyslu a obchodu ČR, 2011, p. 106

R. Wokoun, M. Damborský, J. Kouřilová, M. Pělucha, P. Procházka, G. Říhová: Analýza efektivity průmyslových zón, Ministestvo průmyslu a obchodu ČR, 2010, p. 150

 


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague